Polityka prywatności - Master

Telefon kontaktowy: 58 536 11 37
Przejdź do treści

Menu główne:


Szanowny Użytkowniku!

  • Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  • Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  • Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, itp...
  • Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  • Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  • Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

  Jak wyłączyć ciasteczka?

  Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
  Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:
   • w przeglądarce Opera
   • W przegladarce Firefox
   • w przeglądarce Chrome
   • w przeglądarce Internet Explorer
   • w przeglądarce Safarii
   Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

   JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY:

   Dane podawane przez Ciebie przy wysłaniu rezerwacji wizyty:
   Wypełniając formularz rezerwacji terminu wizyty w serwisie, zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego umawianego na serwis pojazdu  oraz (opcjonalnie) adresu e-mail. Dane te posłużą pracownikom naszego Biura wyłącznie do kontaktu z Tobą.

   W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE:

   W żadnym wypadku nie będziemy udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z Tobą w celu umówienia Cię na wizytę w serwisie.
   Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Master Serwis Opon Sp. z o.o.  będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

   W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ:

   Jeżeli wysłałeś zgłoszenie w celu zarezerwowania terminu wizyty w serwisie, możemy się kontaktować z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu potwierdzenia wybranego lub ustalenia innego dogodnego terminu wizyty.


   KONTAKT:
   Administratorem danych osobowych jest firma : Master Serwis Opon Sp. z o.o. 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5, Polska.
   W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH: Wysyłając formularz rezerwacji terminu wizyty w serwisie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Master Serwis Opon Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi  zmianami)


   POLITYKA PRYWATNOŚCI

    

   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)


   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER SERWIS OPON Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie  83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5;  www.opony-master.pl


   2) W sprawach 

   dotyczących danych osobowych można się kontaktować z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, listownie na adres siedziby jak powyżej, pisemnie na adres skrzynki elektronicznej biuro@opony-master.pl z dopiskiem „ochrona danych osobowych”


   3) Administrator danych co do zasady nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii,


   4) Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,


   5) Pani/Pana dane osobowe mogą być w szczególności przetwarzane w celu:

   - organizacji wydarzeń, konkursów, promocji, ankiet,

   - prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych, związanych z usługami edukacyjnymi   Administratora, w tym w formie mailingu,

   - określonym wyraźnie w łączącej Panią/Pana z MASTER umowie gospodarczej,

   - na jaki została przez Panią/Pana udzielona uprzednio zgoda w formie pisemnej;

     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO


   6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody

   ,

   7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,


   8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem poddawania ich profilowaniu, co najwyżej w celu analitycznym na użytek Administratora,


   9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,


   10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), którego dane teleadresowe znajdują się na stronie  internetowej www.uodo.gov.pl, jeżeli Pani/Pana zdaniem dane osobowe są niewłaściwie chronione, przetwarzane lub wykorzystywane,


   11) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, w szczególności zaufanym partnerom Administratora, prowadzącym stałą obsługę działów przedsiębiorstwa Administratora np. w postaci firm kurierskich, pocztowych, przewozowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, dostawców usług IT, obsługi księgowej itp.,


   12) Administrator oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


   13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

   Wszystkim klientom zapewniamy miłą , sprawną i profesjonalną obsługę.
                                                                                                             


   Centrala Master

   ul. Przemysłowa 5, Rudno

   Kontakt

   tel. 58 5361137
   fax. 58 5361136
   e-mail: biuro@opony-master.pl

   tel. 85 7466139

   Gdynia
   tel. 58 6630437

   Koło
   tel. 63 2721707

   Rudno
   tel. 58 5361135

   Paniówki
   tel. 32 4460392

   tel: 71 363 85 75
   COPYRIGHT BY MIROSLAWKULIK.PL
   Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego